GUIDE TILL TANDREGLERING (ORTODONTI) & TANDSTÄLLNING

TandställningTandreglering, som även kan kallas för ortodonti, är något som kan behövas när en tand har vuxit snett, sitter för tätt inpå en annan tand, eller om det har uppkommit något annat fel när man biter ihop. Det är tecken på att man behöver tandställning.

Det finns olika slags typer av tandställning som man kan välja mellan. Detta är bra då man kan hitta något som passar just en själv och som man tror kan ge bästa möjliga process samt resultat.

Bett- och käkproblem, grunden till tandställningen

Bett- käkproblemBettproblem är en vanlig anledning till varför man gör en tandreglering. Exempelvis så kanske över- och underkäken inte möts så som de ska, och det kan minst sagt vara irriterande. De båda käkarna ska i regel växa åt samma håll och lika mycket, men små skillnader som kan uppkomma i samspelet kan resultera i att bettet då inte stämmer.

Om dessa skillnader inte behandlas så kan det i vuxen ålder visa sig vara en större skillnad mellan de båda käkarnas tänder än vad man skulle tro och hoppas på. Har man ett så kallat underbett, det vill säga att tänderna som finns i underkäken biter framför tänderna som finns i överkäken, kan man få problem med att bita av och tugga.

Om man har ett överbett, alltså att tänderna i överkäken sticker ut framför tänderna i underkäken, kan det bli svårt för läpparna att mötas. Tänderna riskerar då att skadas mycket lättare om man exempelvis ramlar eller sportar. Allt detta är dåligt för både tänderna och en själv, då man kan uppleva diverse besvär som att man inte kan äta ordentligt.

Ett annat problem som kan vara orsaken till att man skaffar tandställning är att man har en för liten käke. Den mindre storleken gör så att alla tänder inte får plats ordentligt i munnen. Finns det för lite plats så kommer tänderna att antingen överlappa varandra eller blir oregelbundet placerade. Det gör det svårare att komma åt alla tänder när man borstar tänderna. Det finns en mängd olika anledningar till att skaffa tandställning, men om det är något man behöver så bör man inte tveka med att skaffa det.

4 olika typer av tandställning

Fast tandställning

Fast tandställning är ett alternativ som ställer tänderna i raka led. Det första man gör är att klistra fast en bracket på varje tand som har en stålbåge som löper igenom dem och som kommer att sitta kvar under hela behandlingen.

Dessa brackets (samt de tänder som har dessa) kommer att förflytta sig utmed själva stålbågen tills de står i ett rakt led.

Man bör tänka på att vara försiktig med vad man äter och hur man äter så att bracketsen inte lossnar från tänderna. Om det trots allt råkar hända så kommer tanden i fråga att snabbt fly tillbaka till sitt ursprungliga läge, och då måste man tyvärr börja om från början.

Det är även viktigt att borsta tänderna efter varje måltid samt att undvika att äta sötsaker. Det är nämligen så att man lättare riskerar att få hål i tänderna med en fast tandställning då matrester kan fastna i rälsen.

Vit tandställning

Vit tandställning är egentligen en sorts fast tandställning, men själva bracketsena som används är då inte gjorda av stål utan av plast eller porslin. Anledningen till att de används beror ofta på att folk vill att de ska synas mindre.

Klammerplåt

Klammerplåt fungerar som en slags avtagbar tandställning. Den består av en gomplatta som är gjord av plast, och man fäster den i tänderna med hjälp utav klamrar. Den kan vara försedd med fjädrar eller skruvar som då ska flytta tänderna, och ibland kan även en skruv i gommen användas för att vidga överkäken. Klammerplåt är egentligen ett slags samlingsnamn på alla gomplattor och kan även vara gjorda av metall. Den tas ut när man äter och borstar tänderna.

Osynlig tandställning

En osynlig tandställning sätts på insidan av tänderna så att den inte syns. Den blir inte bara “osynlig” utan påverkar heller inte ens tal. Särskilt vuxna föredrar detta alternativ då man kanske har mycket kundkontakt när man jobbar eller liknande.

Tandställningen över- underkäke
Tandställningen innan den har blivit fastsatt
Tandställning fastsatt
Fastsatt tandställning för över- och underkäke

Kostnad & Prisbild för en tandställning

Pris för tandställningPriset för en tandreglering varierar beroende på hur stor tandreglering som behövs, samt vilken metod som man använder sig av.

Man kan dock tala om ungefärliga priser, och en traditionell tandställning och tandställning med keramik kan kosta mellan 16.000 kronor och 33.000 kronor om man endast ska fästa på en käke.

Ska man fästa på båda så kan det kosta omkring 25.000 – 40.000 kronor.

Man brukar endast komma upp i de högre summorna om ett fall är väldigt komplicerat. Väljer man att använda tandreglering med osynlig tandställning som läggs på insidan av tänderna så kommer priset givetvis att vara en aning dyrare. Då pratar vi om runt 10.000-15.000 kronor mer per käke.

Är man barn eller ungdom så betalas behandlingen av landstinget, men som vuxen måste man stå för kostnaderna själv.

Missfärgning och tandblekning

Missfärgning av tänderTänder kan ofta missfärgas efter att man har använt tandställning. Det är nämligen så att mat lätt kan fastna vid rälsen, som vi nämnde tidigare, och då kan det bli så att tänderna missfärgas om man låter resterna vara kvar en längre tid.

Just därför vill vi poängtera ännu en gång att man ska borsta tänderna efter varje måltid. Alla får ju inte missfärgade tänder efter tandställning, så det hela beror på hur man själva tar hand om sina tänder.

Tyvärr så stämmer inte den myt som går runt att man får en gratis tandblekning efter att man har använt tandställning, men det finns billiga alternativ.

Det rekommenderas inte att bleka när man fortfarande har tandställningen i, men när den väl har tagits ur är man fri att göra hur man vill. Det är dock viktigt att notera att man kan få känsligare tänder av tandställning. Detta kan resultera i att det ilar i tänderna mer än vad det kanske annars hade gjort.

Har man kvar ståltråd bak på sina tänder för att hålla formen på bettet eller liknande så kan man faktiskt bleka sina tänder ändå då det inte bör skapa några problem.

Förberedelser

Innan en tandställning sätts på plats så brukar specialisttandläkaren ge patienten noggrann information om hur den ska skötas och kontrolleras, samt vad som händer om man inte får någon behandling. Dessutom så brukar man få information om hur lång tid behandlingen kommer ta och vad den innebär, samt hur man ska sköta sin munhygien och hur ofta tandställningen bör justeras.

Processen

Steg för steg tandställningHur går då själva behandlingen till? En undersökning av munhålan, ansiktet och bettet görs först av specialisttandläkaren. Både tänder, mun och ansikte fotograferas.

Ibland kan det förekomma att man gör ett avtryck av tänderna för att skapa en gipsmodell ifall det skulle behövas.

När tandställningen är på plats så är det vanligt att tänderna känns ömma i början, och det kan ta en tid innan man vänjer sig vid dess närvaro i sin mun.

Vissa tandställningar sitter fast dygnet runt medan andra kan tas bort när man äter och sover, som exempelvis klammerplåten.

En tandställning ska alltså skapa ett tryck på de tänder som måste flyttas. I bästa fall så flyttar en tand sig en halv till en millimeter i månaden, så det är förståeligt att processen inte alltid får fort. Det beror givetvis också på hur långt ens tänder ska förflyttas.

Tandställningen måste justeras och kontrolleras av tandläkare en gång i månaden, alternativt en gång varannan månad. I vanliga fall tar en behandling mellan ett och två år.

Försäkring för tandställning

Försäkring för tandställningÄr man vuxen och behöver tandställning så kostar det som sagt pengar, men vid riktigt stora problem, som exempelvis sammanbitningsproblem eller vävnadsskador, så omfattas behandlingen av det statliga tandvårdsstödet.

Från och med 20 års ålder har alla som anses vara bosatta i Sverige rätt till statlig tandvårdsstöd.

Detta kan även gälla personer som bor i Sverige men som enligt socialförsäkringsbalken inte anses vara bosatta här, samt personer som studerar eller arbetar i Sverige och är bosatta i andra länder. Detta stöd har tre stycken delar, nämligen allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag, och högkostnadsskydd.